Skifteplan web

Skifteplan_ny_2.jpg

Skifteplan er et system for utarbeidelse av gjødselplaner, plantevernjournal, miljøplaner og pliktige og andre registreringer til KSL-dokumentasjon.

 • Beregner gjødsling og skriver ut de nødvendige rapporter for en  godkjent gjødslingsplan.

 • Har lokalt tilpassede veksttabeller.

 • Beregner husdyrgjødsel og kalk.

 • Programmet viser kart for hele landet og henter kartdata fra mange tilgjengelige kilder. Det er enkelt å få fram et utall av ulike temakart og konturkart. 

 • Ved registrering av Gårds / bruks nr. Kan en opprette skifter automatiskt.

 • Enkelt å dele og slå sammen skifter i kartet med automatisk arealberegning.

 • Beregner dekningsbidrag for skifter og vekster.

 • Enkelt å registrere data i Miljø og KSL sammenheng.

 • Holder orden på vanninger, nedbør og fordampning.

 • Er utarbeidet i nært samarbeid med Norsk landbruksrådgiving (tidligere Landbrukets forsøksringer).

 • Har modul for kommunikasjon med maskiner (John Deere og Fendt - MF og Valtra kommer snart).

Vi viser deg hvordan du kan legge inn jordanalysene dine manuelt, nedlasting av fil og jordanalyser med GPS koordinater

 • Første lisens - kr 400 pr.år

 • Per lisens (fra 2. lisens) -  
  kr 200 pr.år

Gjødselplan, Plantevernjournal, Dokumentasjon, Skifteplan, Webløsning
 • kr 700 pr. driftsenhet pr. år
  + 75 øre /daa over 400 daa

Gjødselplan, Plantevernjournal, Dokumentasjon, Skifteplan, Webløsning, Opprette Areal, Video
Gjødselplan, Plantevernjournal, Dokumentasjon, Skifteplan, Webløsning, Jordprøve

Her får du en se hvordan man kan legge inn driftsenheten(e) dine og hvordan du på en enkel måte kan få skiftene dine opp i kartet. 

Skifteplan mobil

Gjødselplan, Plantevernjournal, Dokumentasjon, Skifteplan, Skifteplan Mobil, Webløsning

Dette er en app for mobil/nettbrett som sparer deg for unødig kontorarbeid etter lange arbeidsdager på jordet. Full oversikt på din mobile enhet, enten du lager gjødselplan selv eller får den laget hos en rådgiver!

 

GPS-funksjonen i Skifteplan mobil finner automatisk hvilket skifte du befinner deg på ute i felten og vil gi deg registreringer i kartet. I gratisversjonen får du innsyn i planlagte tiltak. Herfra kan du bestille lisens og vil da kunne også registrere utførte tiltak. Disse blir automatisk oppdatert i din vanlige Skifteplan eller hos rådgiveren din. Skifteplan kan også brukes uten mobildekning og den oppdaterer seg mot Skifteplan så fort den er koblet opp mot et nett igjen. 

 

I Skifteplan web kjører man rapporten: Skifteplan Mobil. Der finner du alle opplysninger du trenger for å koble mobilen til Skifteplan web.

Vi viser hvilke utførte tiltak du kan registrere og hvordan du kan få ut rapportene du trenger for eventuelt KSL revisjon

Gjødselplan, Plantevernjournal, Dokumentasjon, Skifteplan, Webløsning. Utførte tiltak, Video

Her visere vi hvordan du kan registrere tiltakene du gjør ute på jordet på mobilen og/eller nettbrettet. Dette vil da komme inn i Sifteplan under utførte tiltak og det er mulig å få ut ulike rapporter feks. rapporten om plantevern og virkelige utførte gjødslinger

Gjødselplan, Plantevernjournal, Dokumentasjon, Skifteplan, Webløsning. Skifteplan mobil, Video

PAN

Agromatic har også utviklet programmet PAN for de som driver med skogbruk.

PAN er et komplett skogbruksplanprogram som gir en effektiv forvaltning av dine skogressurser. En digital skogbruksplan er en nødvendighet for å få en best mulig nytte av skogregistreringene på din eiendom.

Gjødselplan, Plantevernjournal, Dokumentasjon, Skifteplan, PAN, Webløsning
Gjødselplan, Plantevernjournal, Dokumentasjon, Skifteplan, PAN, Webløsning

Å lage en god skogbruksplan er en betydelig investering. Verdien av en tradisjonell, statisk skogbruksplan forringes imidlertid raskt. PAN forlenger planens levetid og reduserer dermed kostnadene ved planarbeidet.

Med PAN kan du:

 • Redigere kart og plandata

 • Foreta årlig framskrivning av alder og tilvekst

 • Legge til og endre behandlingsforslag og miljøinformasjon

 • Skrive ut kart og plandata

 • Få en effektiv operativ planlegging (årsplan og flerårsplan).

 

Kart og tabeller er tett integrert. Ulike skjermbilder velges ved hjelp av oversiktelige menyfliker. Dette gir et skjermbilde med rask respons. Mange ulike temakart (også med ortofoto) gir deg en rask oversikt over skogtilstanden. Ved hjelp av GPS kan du få en rask og presis oppdatering av bestandskart etter avvirkning.

for mere informasjon og bestilling av programmet kan du gå til www.panskog.no