Agromatic AS har siden 1997 utviklet dataprogram for jord- og skogbruk. Vi har utviklet produktene Skifteplan® (gjødselplan, plantevernjournal, registrering for KSL-dokumentasjon, miljøplan), Skifteplan® mobil (registrering av utførte tiltak på mobiltelefon/nettbrett) og Pan (skogbruksplan på PC).

Hvem er vi?

Agil kompetanse AS

Agromatic AS

Er leverandør og kundesenter for Skifteplan.

Vi tilbyr support og kurs/opplæring i Skifteplan til kunder over hele landet.

Vår avdeling Agil Regnskap tilbyr regnskaps- og IT-tjenester.

Vi har totalt 7 medarbeidere. Av disse  jobber to av oss med Skifteplan.

Vår Skifteplan-avdeling

Inge Kvalsund - avdelingsleder

Inge har jobbet i firmaet siden mai 2018. Arbeidsoppgaver er brukerstøtte og kurs/brukermøter på Skifteplan.

 

Han er utdannet fra Gjennestad gartnerskole og Norges landbrukshøgskole Ås (nå NMBU).

 

Jobbet tidligere med produksjonsplanlegging og kontakt med produsenter i blomstergrossisten Primaflor. Var der bla. delaktig i prosjektarbeid knyttet til implementering av nytt ERP-system.

inge@agilkompetanse.no

Sveinung Takle

Sveinung har jobbet i firmaet siden 1999. Arbeidsoppgaver er brukerstøtte Skifteplan og regnskapsføring. Han har også salgsansvar.

Han er tidligere selvstendig næringsdrivende og bonde. Han er utdannet bedriftsøkonom og maskininstruktør.

sveinung@agilkompetanse.no

Trond Jonassen

Trond har utdannelse og erfaring innen både pedagogikk og IT.

 

Han har jobbet i firmaet siden 2009 som IT-ansvarlig og jobber med brukerstøtte, lager undervisningsvideoer og er webadministrator.

trond@agilkompetanse.no

Please reload