Agromatic AS har siden 1997 utviklet programmer for jord- og skogbruk. Vi har utviklet produktene Skifteplan® (gjødselplanl, plantevernjournal, registrering for KSL dokumentasjon, miljøplan), Skifteplan® mobil (registrering av utførte tiltak på mobiltelefon/nettbrett) og Pan (skogbruksplan på PC).

Hvem er vi?

Agil kompetanse AS

Agromatic AS

Er leverandør og kundesenter for Skifteplan og Agro Økonomi.

For Skifteplan gir vi support til kunder fra hele landet.

Vi har totalt 7 medarbeidere. Av disse er det tre som jobber med Skifteplan.

Våre supportmedarbeidere

Inge Kvalsund

Inge har jobbet i firmaet siden mai 2018. Arbeidsoppgaver er brukerstøtte og kurs/brukermøter på Skifteplan.

 

Han er utdannet fra Gjennestad gartnerskole og Norges landbrukshøgskole Ås (nå NMBU).

 

Jobbet tidligere med produksjonsplanlegging og kontakt med produsenter i blomstergrossisten Primaflor. Var der bla. delaktig i prosjektarbeid knyttet til implementering av nytt ERP-system.

inge@agilkompetanse.no

Sveinung Takle

Sveinung har jobbet i firmaet fra 1999. Arbeidsoppgaver er brukerstøtte, regnskapsføring og kurs/brukermøter. Han har også salgsansvar for kompetansesenteret.

Han er tidligere selvstendig næringsdrivende og bonde. Han er utdannet bedriftsøkonom og maskininstruktør.

sveinung@agilkompetanse.no

Trond Jonassen

Trond har både pedagogisk bakgrunn og IT bakgrunn med utdannelse og erfaring på begge områdene.

 

Han har jobbet i firmaet siden 2009 som IT-ansvarlig og jobber med brukerstøtte, lager undervisningsvideoer og er webadministrator.

trond@agilkompetanse.no

Please reload

33 07 19 80

©2017 by Skifteplan. Proudly created with Wix.com