Agromatic AS har siden 1997 utviklet programmer for jord- og skogbruk. Vi har utviklet produktene Skifteplan® (gjødselplanl, plantevernjournal, registrering for KSL dokumentasjon, miljøplan), Skifteplan® mobil (registrering av utførte tiltak på mobiltelefon/nettbrett) og Pan (skogbruksplan på PC).

Hvem er vi?

Agil kompetanse AS

Agromatic AS

Er leverandør og kundesenter for Skifteplan og Agro Økonomi.

For Skifteplan gir vi support til kunder fra hele landet.

Vi har totalt 7 medarbeidere. Av disse er det tre som jobber med Skifteplan.

Våre supportmedarbeidere

Bjørg Cecilie Aarøe

Bjørg er utdannet Agronom. Hun har også utdannelse innenfor kommunikasjon og har jobbet som tegnspråktolk i mange år.

 

Hun har jobbet i Agil Kompetanse siden sommeren 2017.
 

I tidligere jobber har hun vært med i ulike prosjekter for å utvikle datasystemer innenfor kommunikasjon. 
 

Hun bor på et småbruk og fritiden går med til familien, friluftsliv, jakt og gårdsarbeid. Hun er også aktiv i det lokale bygdekvinnelaget.

bjorg@agilkompetanse.no

Sveinung Takle

Sveinung har jobbet i firmaet fra 1999. Arbeidsoppgaver er brukerstøtte, regnskapsføring og kurs/brukermøter. Han har også salgsansvar for kompetansesenteret.

Han er tidligere selvstendig næringsdrivende og bonde. Han er utdannet bedriftsøkonom og maskininstruktør.

sveinung@agilkompetanse.no

Trond Jonassen

Trond har både pedagogisk bakgrunn og IT bakgrunn med utdannelse og erfaring på begge områdene.

 

Han har jobbet i firmaet siden 2009 som IT-ansvarlig og jobber med brukerstøtte, lager undervisningsvideoer og er webadministrator.

trond@agilkompetanse.no

Please reload

33 07 19 80

©2017 by Skifteplan. Proudly created with Wix.com