top of page

Hvem er vi?

Agromatic AS

Agromatic AS har siden 1997 utviklet dataprogram for jord- og skogbruk.

Våre produkter er:
Skifteplan® (gjødselplan, plantevernjournal, registrering for KSL-dokumentasjon, miljøplan), 
Skifteplan® mobil (registrering av utførte tiltak på mobiltelefon/nettbrett) og 
Pan (skogbruksplan på PC).

Agil kompetanse AS

Er leverandør, support- og kundesenter for Skifteplan.

Vi tilbyr support og kurs/opplæring i Skifteplan til kunder over hele landet.

Vår regnskapsavdeling Agil Regnskap AS tilbyr i tillegg regnskaps- og IT-tjenester.

Vi har totalt 7 medarbeidere. Av disse  jobber tre med Skifteplan.

Green Field

Våre medarbeidere

bottom of page