top of page

Lag posisjons-bestemte jordprøver
med skifteplan mobil!

Registrer jordprøvepunktene på Skifteplan mobil. Avtal med analyselaboratoriet at de sender kopi av analyseresultatene på e-post til oss og du kan hente dette rett inn i Skifteplan. (Krever at analyselaboratoriet har avtale om dette.)

Du kan føge denne veiledningen på mobilen:

Jordprøver mobil.jpg

Logg på aktuell driftsenhet i Skifteplan mobil og under skifter veldger du kart.

1. Klikk her (blå ring) for å sjekke at posisjon er aktivert på mobilen. Posisjonen din vises med svart ring i kartet. (Hvis ikke sjekk om posisjon i telefon er avslått eller om du har tillatt www.agromatic.no å bruke posisjonen din) .

2. Fungerer nr. 1 så vil den svarte ringen flytte seg når du går, evnt. klikk på posisjonssymbolet (blå ring) for å finne rett punkt der du tar prøven. (du kan også flytte punktet i kartet manuelt ved trykke direkte i kartet) .

3. Når svart ring er i rett posisjon så trykker du på Flagg symbolet (rød ring), velg «Flagg» og under «Notater» skriver du inn jordprøvenummeret (viktig med nr og ikke bokstaver). Det må være identisk med det du skriver på jordprøven som du sender inn 

4. Trykk på «OK/Utført». Et lilla flagg dukker opp i kartet. 

Slik registrerer du alle jordprøvene, og dette blir synkronisert til Skifteplan mobil server. 

 

5. For at punktene skal bli tilgjengelig i Skifteplan må en synkronisere mellom Skifteplan mobil og Skifteplan. En må stå i det året en skal synkronisere data for (og i rett kart). Har du bare tilgang til Skifteplan mobil, må rådgiveren synkronisere i Skifteplan. 

Synkronisere.jpg

5.

 6. Punktene i kartet vil finnes i Skifteplan ved å velge «JD flagg» i kart menyen. 

JD flagg.jpg

Punktene i kartet vil nå vises i Skifteplan ved å velge "JD flagg" i kart menyen.

Send jordprøvene inn på vanlig måte. 

 

7. Når du får tilbake analyseresultatene fra laboratoriet på fil, (dat eller txt fil) kan de leses direkte inn i Skifteplan. 

 

Arealoversikt -> Jordanalyser -> Innlesing -> Velg filer -> finn filen og trykk åpne 

 

8. Filnavnet kommer nå opp i innlesningsruten. Trykk «Les data». Jordprøvene en leste inn finnes under «Enkeltprøve» (kan også legges inn manuelt). 

 

9. Klikk på «Automatisk tilkobling med flagg» og jordprøvene vil bli koblet til punktene / flaggene en laget med mobilen. 

10. Prøvenr blir svart for prøver som er koblet og koordinatene vil vises + hvilket skifte prøven er tatt på. 

jordprøv er 2.jpg

6

7

8

9

10

bottom of page