top of page

Skifteplan mobil

Skifteplan Mobil er et tilleggsprogram til Skifteplan. Du må enten ha Skifteplan selv eller ha en rådgiver (bl.a. NLR) som har det. Det du registrerer på Skifteplan Mobil synkroniseres mot din gjødselplan i Skifteplan uansett om den er hos din rådgiver eller hos deg selv.

 

Med denne appen for mobil/nettbrett kan du registrere jobben du gjør i det øyeblikket du gjør den på jordet. Det vil spare deg for unødig kontorarbeid etter en lang arbeidsdag ute. Du behøver ikke være redd for at du ikke får kontakt med nettet der du jobber. Skifteplan mobil kan brukes uten dekning og så vil den automatisk oppdatere seg mot Skifteplan så fort mobilen får kontakt med nettet igjen.

 

I appen får du tilgang til dine skifter, kart og gjødselplan med oppgaver som skal gjøres. Når du har utført en jobb kan du enkelt legge til hva du har utført.

 

Du kan registrere flere ting:

  • Mineralgjødsel

  • Husdyrgjødsel

  • Kalk

  • Plantevern

  • Såmengde

  • Arbeid

  • Avling/Høsting

 

Jo mere nøyaktig du velger å registrere/dokumentere – jo bedre grunnlag har du og din planlegger for å lage ny plan neste år. I Skifteplan mobil finner du bla. gjødslingsplanen og kan registrere det som utført etter hvert som du gjødsler. Registrerer du hva du bruker av plantevernmiddel får du laget en godkjent plantevernjournal. Det å registrere hvilken avling du høster kan være en god indikasjon på om du gjødsler riktig (det er selvsagt mange andre faktorer som også spiller inn), du får da et godt grunnlag for hva du kan forvente som avling neste år.

Skifteplan Mobil.jpg

- for riktigere gjødsling!

Priser Skifteplan mobil

Å hente inn data fra Skifteplan inn til Skifteplan mobil er gratis:

  • Innsynsversjon - kr 0,-

Lisenser for å registrere utført arbeid, nye tiltak eller kommentarer i mobilen:

  • Første lisens - kr 500 pr.år

  • Per tilleggslisens - kr 250 pr.år

Video - Enkel bruk av Skifteplan mobil
Forutsetter at du har installert og logget deg på med ID og passord. Se egen artikkel om det.

Ved hjelp av kartet og GPS funksjonen i mobilen finner programmet automatisk ut hvilket skifte du jobber på. Og tar du en jordprøve så kan du bruke Skifteplan mobil til å registrere i kartet hvor du tok jordprøven. Når jordprøven er ferdig analysert, er det enkelt å koble resultatet til posisjonene du har registrert.

 

Det er enkelt å komme i gang med installeringen ved å følge veiledningen som finnes på nettsiden.  

Har du en rådgiver som bruker Skifteplan - ta kontakt der og be om å få ID og passordet du trenger for å komme i gang. Hvis du har Skifteplan selv så finner du det du trenger i programmet i rapporten «Skifteplan mobil».

bottom of page