top of page

Artikler

Trenger du data fra din planteproduksjon til klimakalkulatoren? Da er Skifteplan svaret!

Skifteplan sin skyløsning beregner gjødselbehovet ditt og dokumenterer det du har utført og utveksler dine data med klimakalkulatoren.

Kom%20i%20gang%20med%20Klimakalkulatoren

Næringsbehovet beregnes nå i hvert jordprøvepunkt eller beregningspunkt. Behovet vises også i et konturkart slik at en lettere får se variasjonen. Man kan velge mellom mange verdier. Forslaget til gjødsling er basert på gjennomsnittsbehovet.

Gjødselberegning_edited_edited.jpg

Det er viktig å dokumentere plantevernmidlene som brukes i produksjonen. Dette kan gjøres direkte i Skifteplan Mobil på farten eller på en enkel måte på PC i Skifteplan på Web. 

Plantejournal_edited_edited_edited.png

For hver matrikkel bruk «Lag skifter» og Skifteplan lager et forslag til skifteflater ut fra markslagsgrensene (kan også lage flater for alle matrikler på gården ved å bruke «Lag skifter» på meny linje nederst i vindu).

Koble_Skifte_1.png

Registrer jordprøvepunktene på Skifteplan mobil. Avtal med analyselaboratoriet at de sender kopi av analyseresultatene på e-post til oss og du kan hente dette rett inn i Skifteplan. (Krever at analyselaboratoriet har avtale om dette.)

Skifteplan mobil 1.jpg
bottom of page