top of page

Koble skifte til kart.

Utskriftsvennlig versjon

En godkjent gjødselplan krever at skiftene vises i kart. For å få Klimakalkulatoren til å fungere er det også nødvending at skiftene er koblet til kart. Klimakalkulatoren gjør beregninger for hvert skifte, og bruker «overlay» for å koble data og geografisk informasjon. Det er derfor nødvendig at skiftene som er brukt i Skifteplan kobles til kart.

Hvis du fram til nå har laget gjødselplan uten kart så kan du enkelt legge til dette i Skifteplan web.

Koble_Skifte_1.png

Logg på Skifteplan og gå til menyen  Driftsenhet | Gårdsdata.

Legg inn evnt. manglende matrikkel (gårds og bruksnr.).  Husk å bruke nye kommune/gårdsnr., dersom de er endret for den aktuelle gården. 
For hver matrikkel bruk «Lag skifter» og Skifteplan lager et forslag til skifteflater ut fra markslagsgrensene (kan også lage flater for alle matrikler på gården ved å bruke «Lag skifter» på meny linje nederst i vindu).

Siden det allerede er skifter i skiftetabellen vil dette valget komme opp.

Koble_Skifte_2.png

Skal man koble kartflater til eksisterende skifter velger man «Lag flatene uten å opprette skifter».

Når kartflatene er laget kan man koble de til skiftene. Gå til menyen Arealoversikt | Skiftetabell klikk på skiftet man vil koble, merk flaten i kartet og trykk på «Koble skifte til kart»

Koble_Skifte_3.png

Flatene i kartet kan justeres, for eksempel dele skifte, slå sammen, tegne åkerholme m.m. Når du allerede har skiftene i skiftetabellen, gjør endringer i kartflatene før du kobler flatene til skifte.

Relaterte hjelpe-videoer

Ta kontakt med oss på hjelp@skifteplan.no eller support 33 07 19 80 så hjelper vi deg. 

Lage skifter i Skifteplan

Dele et skifte i Skifteplan

Slå sammen skifter i Skifteplan

bottom of page