top of page

Med Skifteplan kan du levere data til Klimakalkulatoren!

Klimakalkulatoren er et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk. Nøkkelen til å lykkes er å starte på gårdsnivå hos den enkelte bonde. Den er nå tilgjengelig, først ut er bønder med produksjon av kumelk-, gris- eller korn.

 

Ønsker du å ta i bruk klimakalkulatoren som kan hjelpe til med å gjøre driften mer klimavennlig, da trenger du data fra din planteproduksjon. Skifteplan kan levere slike data via Dataflyt.

 

Gjødselplan, avlingsregistrering, kart m.m. hentes fra Skifteplan når du har gitt samtykke til dette i Dataflyt. Skifteplan er det mest brukte programmet for skifteplanlegging og gjødselplanlegging, og det brukes bla. av Norsk landbruksrådgiving (NLR).

Forutsetninger

Forutsetning for at data fra Skifteplan skal kunne hentes opp i kalkulatoren:
 

 • Data må ligge i Skifteplan web.

  • Har du fortsatt gamle Skifteplan lokalt på PC kan du bestille konvertering til Skifteplan web
   (følg denne veiledningen).

  • Hvis du ikke har Skifteplan fra før er du velkommen som ny kunde.

 

 • Ditt organisasjonsnummer er koblingen mot Landbrukets Dataflyt.
  Sjekk at det er lagt inn i Skifteplan under kontaktinfo for driftsenheten.

 • Bruker du NLR eller en annen planlegger til å lage gjødselplan, ta kontakt med de for å sjekke om alt er i orden for å utveksle data.

 

Det er viktig at data er så korrekte som mulig. For å få en best mulig beregning av klimagasser, bør faktisk avling og faktisk gjødsling m.m registreres. Dette gjøres under «Utførte tiltak» i Skifteplan eller med tilleggsprogrammet Skifteplan mobil.

 

Ta kontakt med oss på hjelp@skifteplan.no eller support 33 07 19 80 så hjelper vi deg. 

 Klimasmart landbruk finner du mer info om klimakalkulatoren.

Her kan du logge på  og komme i gang.  

bottom of page