Videoer

Som en del av vår support har vi laget hjelpevideoer slik at det skal være enkelt for brukerne å finne hjelp på egen hånd. Vi har også en egen side for Kundesenter der der ligger flere hjelpeartikler og videoer.

Det er også helt i orden å ringe vår support telefon 33 07 19 80 eller sende inn en supportsak på epost hjelp@skifteplan.no .