top of page

Prisliste

Skifteplan web:

For nye kunder betales det en etableringspris på kr 500,-.

Det betales en årlig avgift per driftsenhet på kr 700,- (fastledd) + 75 øre / daa over 400 daa.

 

For driftsenhet 5 – 10 er fastleddet 500,-. For driftsenhet 11 og høyere er fastleddet 350,-.

Flere brukere (personer) kan få tilgang til samme driftsenhet. Det betales en årlig avgift på kr. 350,- / person. (Det er ikke tillatt for flere personer å dele på en bruker.)

Areal for alle driftsenheter summeres og det er først når sum areal overstiger antall driftsenheter x 400 daa at det skal betales arealtillegg på det overskytende arealet.

Det skilles mellom en «Organisasjon» (har mer enn 1 driftsenhet) og «En driftsenhet». En «Organisasjon» må ha minst en planlegger. Det betales en årlig avgift på kr. 500,- / planlegger.

Både driftsenheter og planleggere, som inngår i en organisasjon, kan «låses ned». Da betales det ikke årlig avgift for disse. De kan gjenopptas på et senere tidspunkt, men da må det betales for minst ett år til (en årsavgift) fratrukket det som eventuelt allerede er betalt for.

Skifteplan mobil:

Første lisens                            - kr 400 pr. år *

Pr. lisens (fra andre lisens)  - kr 200 pr. år

* En lisens kan kun brukes av en person. En lisens kan brukes på inntil 3 enheter
   (f.eks. en telefon, ett nettbrett og en PC).

bottom of page