top of page
Datautveksling med John Deere
John Deere 1_edited.jpg

Skifteplan Web utveksler data til / fra John Deere via MyJohnDeere. Dvs. du må ha konto på MyJohnDeere for å kunne utveksle data.

I maskin modulen (den er pr. i dag åpen for bruk, men modulen vil bli lisens belagt) oppretter du maskin profil alt etter hvilken traktor du har.

 

Du må starte med å overføre data fra Skifteplan til MyJohnDeere. Det blir sendt et datasett til traktor med skifter, diverse tabeller (gjødsel, plantevern m.m) og evnt. jobber. Hvordan du overfører data mellom MyJohnDeere og traktor er alt etter hva utstyr du har (JDlink, John Deere Data Manager, minnepenn).

 

Når du henter data tilbake til Skifteplan får du all dokumentasjon på det som er utført inklusiv ulike logger/dekningskart.

John Deere 2.png
bottom of page