top of page
Utveksle data med GH Dokumentasjon

I samarbeid med Gartnerhallen har vi laget en overføringsmulighet av dataene fra Skifteplan til GH Dokumentasjon.

 

Registeringer (såing, gjødsling, plantevern m.m) gjort under «Utførte tiltak» blir overført. Data blir hentet fra de skiftene som er merket med GH varetype.

 

Selve overføringen skjer fra GH Dokumentasjon.

GH DSOK 1.png
GHDOK 2.png
bottom of page