top of page
Utveksle data med AGCO
FUSE_FENDT_KeyVisual_isoV2_small_4.jpg

Skifteplan Web utveksler data til / fra traktorer fra AGCO (Fendt, MF og Valtra) via Variodoc. For å kunne utveksla data må traktor ha VarioDocPro.

I maskin modulen (den er pr. i dag åpen for bruk, men modulen vil bli lisens belagt) oppretter du maskin profil alt etter hvilken traktor du har.

 

Du må starte med å overføre data fra Skifteplan til den enkelte traktor via Variodoc. Det blir sendt et datasett til traktor med skifter, diverse tabeller (gjødsel, plantevern m.m) og evnt. jobber.

 

Når du henter data tilbake til Skifteplan får du all dokumentasjon på det som er utført inklusiv ulike logger/dekningskart.

Agco 2.png
bottom of page