Webinar: Kom i gang!

Vi tilbyr et gratis "Kom i gang" webinar for Skifteplan på web der vi går gjennom de grunnleggende funksjoner for å starte opp. 
 

Webinaret passer for nye kunder eller gamle kunder som vurderer å gå over til webversjonen av Skifteplan. 

Meld deg på ved å fyll ut og send skjemaet under.

Tema som vi har tenkt å gå gjennom er:

- Registrere driftsenhet

- Opprette skifter m/kart

- Legge inn jordanalyser

- Beregne gjødselbehov

- Rapporter

- Registrering i vekstsesong

Datoer:

Tirsdag  17.11.20 kl 08:30-10:00

Tirsdag  15.12.20 kl 08:30-10:00

Pris: Gratis

Påmelding senest 2 dg. før webinaret.

33 07 19 80