Skifteplan

Top_Webinar_20_10.jpg
Top_Webinar_20_10.jpg
Kom i gang!
Hver måned - gratis webinar.
Bli med på webinar:
17.09 Kom i gang - Nybegynner

Tirsdag 20.10 kl 08:30 - 10:00 og tirsdag 17.11 kl 08:00 - 10:00 tilbyr vi et gratis webinar for de som er nybegynnere. Vi går gjennom de grunnleggende funksjoner for å starte opp. 

Webinaret passer for nye kunder eller gamle kunder som vurderer å gå over til webversjonen av Skifteplan. 

Tema som vi har tenkt å gå gjennom er:

- Registrere driftsenhet

- Opprette skifter m/kart

- Legge inn jordanalyser

- Beregne gjødselbehov

- Rapporter

- Registrering i vekstsesong

Meld deg på ved å klikke på knappen under:

22.09 Gjødselberegning - Næringsbehov

Tirsdag 22.09 kl 08:30 og kl 13:00 tilbyr vi et gratis webinar med gjennomgang av vekstens  næringsbehov og beregning av optimal gjødsling.

Webinaret tar maks 1 time.

Gjødselplan, Plantevernjournal, Dokumentasjon, Skifteplan, Webløsning, Skyløsning

33 07 19 80